Katalog » Filtry domowe » Kuchenne » Systemy RO - Odwrócona Osmoza » ROBoxadr Osm Moje Konto  |  Zawarto koszyka  |  Zamwienie   
TITLE - META_KEYWORDS :: META_DESCRIPTION
Kategorie
WYPRZEDA¯
-
Filtry domowe (77)
  Kuchenne (21)
    Systemy RO - Odwrócona Osmoza (11)
    Filtry podzlewozmywakowe (5)
    Filtry kuchenne - stoj±ce (4)
    Filtry nakranowe (1)
  £azienkowe (10)
  Dystrybutory (5)
  Ca³y dom (41)
-
Filtry przemys³owe (28)
-
Dystrybutory Wody (6)
-
Lampy UV - Sterylizatory (57)
-
Wk³ady filtracyjne wymienne (107)
-
Akcesoria, Czê¶ci do Filtrów (144)
-
Saturator Domowy
-
Z³o¿a filtracyjne (30)
-
Baterie Kuchenne (43)
-
Baterie £azienkowe (35)
-
Zestawy Promocyjne
-
Centralne Odkurzacze


Producenci
Nowoci wicej

Hydroantracyt 1,4-2,5 mm (op. 50l/36,5kg)
338,25z³
Bestsellery
01.Odwrócona Osmoza RO6 - F350 COMPACT
02.Odwrócona Osmoza RO7M - F550 UNIVERSAL Plus
03.Odwrócona Osmoza Aqua-RO - Filtr Akwarystyczny
04.Odwrócona Osmoza RO6 - TopFilter
05.Odwrócona Osmoza RO5 - F300 BASSIS
06.Odwrócona Osmoza RO7 - F500 UNIVERSAL
07.Odwrócona Osmoza RO8 - F600 GRANDE - Nowo¶æ
08.Odwrócona Osmoza RO-BOX-ADR6
Wyszukiwanie
 
Wpisz sowo aby wyszuka produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Koszty wysyki
Polityka prywatnoci
Regulamin
Polityka COOKIES
Wszystkie produkty
Kontakt
Odwrócona Osmoza RO-BOX-ADR5
[ROBoxadr Osm]
3619,42z³ 2275,50z³

Filtr RO-BOX-ADR5   

5 stopni filtracji

5 stopniowy Filtr Odwróconej Osmozy - zainstalowany w estetycznej i funkcjonalnej obudowie, wykonanej z tworzywa PCV wysokiej jako¶ci. Wszystkie elementy filtra takie jak: membrana, wk³ady filtracyjne, zawory automatyczne umieszczone s± wewn±trz obudowy. Optymalne gabaryty pozwalaj± na ustawienie urz±dzenia w dowolnym miejscu a estetyczny wygl±d pozwala na powieszenie skrzynki nawet na ¶cianie w kuchni.

System wyposa¿ony jest w zbiornik magazynuj±cy wodê , chromowan± wylewkê oraz wska¼nik zu¿ycia wk³adow informuj±cy o konieczno¶ci ich wymiany - NOWO¦Æ !!!


Filtr do wody RO KOMPAKT przeznaczony jest do pozyskiwania wody o bardzo wysokiej jako¶ci w gospodarstwach domowych, biurach, sto³ówkach, laboratoriach itp.


RO KOMPAKT mo¿e wspó³pracowaæ z wieloma urz±dzeniami wykorzystuj±cymi w swoim dzia³aniu czyst± wodê. Jest idealnym rozwi±zaniem dla ekspresów do kawy, kostkarek, parowników, maszyn i urz±dzeñ w studiach fotograficznych oraz laboratoriach, pozwalaj±cym na ich niezawodn± pracê.

ZALETY
:

 • Mo¿liwo¶æ pod³±czenia do kostkarki lodu - przyk³adowo do lodówek wyposa¿onych w kostkarki lodu - dziêki czemu mamy pewno¶æ jako¶ci i czysto¶ci wody u¿ywanej do produkcji kostek lodu.
 • oprócz typowo domowych zastosowañ (woda pitna) - mo¿liwo¶æ zastosowania w gabinetach lekarskich, stomatologicznych  
 • usuwa 99,8% zanieczyszczeñ z wody - woda nadaje siê do bezpo¶redniego spo¿ycia - bez gotowania
 • ³atwy w instalacji, estetyczny i ergonomiczny
 • z systemu uzyskuje siê wodê pozbawion± truj±cych i rakotwórczych zwi±zków chemicznych, metali ciê¿kich, bakterii i wirusów
 • znacznie poprawia walory smakowe i zapachowe wody, redukuj±c chlor i inne zwi±zki organiczne
 • koszt przefiltrowania wody jest kilkakrotnie ni¿szy ni¿ butelkowanej wody mineralnej, a jej jako¶æ jest gwarantowana badaniami w laboratoriach amerykañskich i polskich
 • membrana osmotyczna usuwa 96 - 99,8% wszystkich rozpuszczonych w wodzie zwi±zków chemicznych
 • bez problemu mie¶ci siê w szafce pod zlewozmywakiem


  Parametry techniczne (wersja standard):

  Wymiary obudowy:
 • wysoko¶æ 425 mm
 • szeroko¶æ 280 mm
 • g³êboko¶æ 100 mm
  + zbiornik (450 x 280 mm)

  - Wydajno¶æ: 75 GPD (280 l./24h) - opcjonalnie 100 GPD (400 l./24h)
  - Temperatura wody: 4 - 45oC
  - Ci¶nienie wody: 2,0 - 6,0 bar
  - Maksymalne zasolenie wody: 2000 ppm
  - Pojemno¶æ zbiornika: 4 galony (8 litrów roboczej)

  W zestawie znajduje siê

  - System filtruj±cy (kompletny zestaw 5 stopniowy)
  - kranik poboru wody ze wska¿nikiem diodowym sygnalizuj±cym zu¿ycie wk³adów i konieczno¶æ ich wymiany (nowoczesna chromowana wylewka z zaworami ceramicznymi)
  - zbiornik magazynuj±cy wodê
  - zestaw przy³±czy i wê¿yków, instrukcja, ksi±¿ka serwisowa

  Stopnie filtracji:

  - 2 wk³ady mechaniczne zatrzymuj±ce zanieczyszczenia rzêdu 20 i 1  micron;
  - wk³ad wêglowy (wêgiel aktywny usuwaj±cy chlor i chloropochodne)
  - Membrana Osmotyczna 75 GPD (wydajno¶æ 280-300 l./24h)
  - wk³ad wêglowy liniowy (koñcowy) maj±cy na celu poprawê w³a¶ciwo¶ci smakowych uzdatnionej wody

  Monta¿ GRATIS !!! - Na terenie ¦l±ska, Ma³opolski i Warszawy

  Okres oczekiwania na zamówienie do 7 dni

 • www.nobel.com.pl

 • Recenzje
  Koszyk wicej
  ...jest pusty
  Zaloguj si
  Adres E-mail:
  Haso:

  Nie pamitasz hasa?

  Bezpieczne logowanie

  Nowe konto
  Partnerzy
   Ochrona RapidSSL

   Szybki Kredyt na Dowd w LUKAS Banku !

   Przyjazne raty w GE Money Banku !


  Promocje wicej
  -- Zmiêkczacz SlimLine ECO+24 2,4 m3/h
  -- Zmiêkczacz SlimLine ECO+24 2,4 m3/h
  4821,60z³
  3616,20z³
  Recenzje wicej
  Napisz RecenzjNapisz recenzj o tym produkcie!
  Powiadomienia wicej
  Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Odwrócona Osmoza RO-BOX-ADR5
  Powiadom...
   
  Powiedz o tym produkcie komu, kogo znasz.
  Reklama
  Filtry Wodne
  Zdrowa Woda
  Serwis Informacyjny
  Kontakt
  biuro@osmoza.com

  sklep@osmoza.com

  Tel.:(32) 266 96 88
  10-16
  GSM: 502 36 46 75
  8-18
  Goci:
  Obecnie jest 17 Goci online.

  Akceptujemy Patnoci  Copyright © 2004 NOBEL-ALFA
  Powered by oscommerceProfessional
  wszystkie produkty